Een tekening is een vorm van expressie. Op deze manier kunnen kunstenaars hun zelf uiten en dat door het gebruik van potloden. Het gebruik van potloden, kleuren, schaduwvormen en contrasten zowel penseellijnen kan iemand een gevoel uiten. Het kan een gevoel van verdriet, blijdschap en zelfs oom depressie zijn. aan de andere kant zijn er ook tekeningen die een verhaal vertellen. De manier waarop er wordt getekend, het gebruik van kleur zowel de ruimte op de canvas dragen allemaal bij aan het verhaal dat een kunstenaar wilt vertellen. Voor zij tekenen kunnen er drie categorieën gemaakt worden.

Er zijn zij die er heel goed in zijn. De groep eliten. Zij zijn hele goeie kunstenaars die in de meeste gevallen jaren aan ervaring in dit vakgebied bezitten. Zij weten heel goed met een penseel om te gaan, hoe het best van hun canvas gebruik te maken en weten ook hoe het best een bepaald onderwerp of thema naar voren te brengen. Tot deze groep behoren kunstenaars als Johannes Vermeer en Vincent Van Gogh.

Er zijn zij die aan de onderkant van de piramide staan ten aanzien hiervan. De beginners. Het zijn zij die weinig weten in dit vakgebied. En daarbij hoort jij ook. Tussen de elite groep en de beginners zijn dan zij die een stapje verder zijn dan de beginners, maar nog niet zo goed zijn als zij van de elite groep. Dit zijn dan de groepen kunstenaars verdeeld naar de vaardigheden die zij bezitten in dit vakgebied.

Naast deze indeling zijn kunstenaars weer op te delen in nog 2 subgroepen. Zij die architect zijn en dus tekeningen maken voor de bouw van huizen, gebouwen en ruimtes. En dan zij die tekeningen maken voor plezier. De focus zal hier meer gelegd worden op de beginners. Zij die pas hiermee beginnen en enkele technieken of manieren zoeken om zijn vaardigheden op te bouwen. In deze zin wordt er dan gesproken over zij die tekenen voor plezier. Voor hen die zich bezighouden met architectuur zullen de technieken anders zijn. Enkele technieken voor een beginner tekenaar als jij heb je dan:

1. Het leren schetsen met een lichte hand

Als beginner tekenaar kan je niet helpen met het tekenen met een zware hand. Hiermee wordt bedoeld dat er te hard op het potlood of penseel wordt gedrukt. Dit maakt het dan moelijker om fouten te verwijderen. Schets je wat je wilt tekenen eerst met een lichte hand geeft dit je een beter beeld van de tekening om verder mee te werken en helpt ook makkelijk verkeerde getrokken lijnen te verwijderen.

Om er dus wat verbetering te brengen in je tekening zou je moeten werken aan de druk van je hand. Van hieruit kunnen jou vaardigheden alleen maar verbeterd worden. zorg ervoor dat je hiervoor ook de juiste type potlood gebruikt. In feite is de schets die je maakt een hulpmiddel om verder te kunnen tekenen. De potloden die het best zijn mee te schetsen zijn potloden van 2b. zij van 3b en 4b kunnen het best gebruikt worden om wat schaduw en contrast in de tekening te brengen.

2. Gebruik de juiste canvas

Zorg ervoor dat je de juiste canvas hebt. De canvas is het stuk papier waarop je gaat werken. Zorg er dus voor dat die dik genoeg is. Op een dik vel kan je ook makkelijk je fouten verwijderen als die heel licht geschetst worden. Een dun stuk papier is helpt hier niet. Bij het verwijderen van de fouten op de canvas kan het papier gaan scheuren.

3. Het natekenen van ander tekeningen of schilderijen

Dit is meer als oefening. Bekijk de tekeningen van andere kunstenaars en probeer ze na te tekenen. Dit helpt je vormen leren tekenen en hoe die het best te tekenen. Zo leer je ook technieken aan. Je concentreert je dan op de vormen, hoeken en al in een tekening, waarbij je door dit te doen je vaardigheden kan verbeteren in dit aspect.

4. Het onderste boven tekenen

Bij het natekenen is het best om deze ondersteboven of ook wel aan de zijkant te tekenen. Je bent hierbij genoodzaakt te tekenen wat je ziet in plaats van de tekening precies zo na te tekenen. Dit zal je ook helpen je vaardigheden op te bouwen. Dit is ook voor oefening, maar dat zelf is nodig. Alleen door te oefenen kan je verbeteringen brengen in de vaardigheden die je nu bezit.

Hier heb je dan enkele technieken oftewel tips die je als beginner tekenaar kan gebruiken. Natuurlijk licht het allemaal in oefenen. Door oefenen wordt je er beter van.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.